Logo Yanı Reklam
25.12.2023  Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından 2024 Yılı Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşme duyurusu Yayınlandı

25.12.2023 Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından 2024 Yılı Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşme duyurusu Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından 2024 yılı Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşme duyurusu ve Sözleşme Metni yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU

2024 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

2024 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi ekte yer almakta olup,

Halen Kurumumuzla sözleşmeli olan özel sağlık hizmeti sunucularının (SHS); sözleşme yapma talep dilekçesi ile birlikte en geç sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya bağlı olduğu ilgili sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne başvurmaları gerekmekte olup sözleşme metni anılan müdürlüklerden temin edilerek yine aynı müdürlüklerde görevli personeller huzurunda iki nüsha olarak imzalanacaktır.

Kurumumuzla halen sözleşmeli olup 2024 yılı için yeniden sözleşme imzalayacak SHS’lerden, sözleşme ekinde (EK-1) yer alan “Sözleşme Yapmak İçin Aranan Belgeler Formu”ndaki belgelerden daha önce Kurumumuza iletilmiş olanların halen geçerli olduğunu belirtir şekilde taahhütname alınacaktır. Halen geçerli olmayan belgeler için ise yeni durumu belirtir belge sunulacaktır.

Söz konusu başvurular, sözleşme işlemlerini yürütmekte olan Kurum ilgili birimleri tarafından 29.12.2023 tarihine kadar değerlendirilerek sözleşmelerin 01.01.2024 tarihinden geçerli olacak şekilde imzalama işlemleri tamamlanacaktır.

2024 yılı sözleşmesini imzalamak üzere 29.12.2023 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapmayan özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurum tarafından sözleşme imzalanması uygun görülmeyenlerin 31.12.2023 tarihi saat 24.00 itibarıyla MEDULA ekranları kapatılacaktır. 29.12.2023 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar süresi içerisinde başvurunun yapılmama gerekçesinin de açıklandığı talep dilekçesi alınarak 01.01.2024 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınacak ve yeni sözleşme başvurusu olarak değerlendirilerek imzalanacak olan sözleşmeler Kurumca imzalandığı tarih itibarıyla geçerli olacaktır.

Teminat mektubu alınmasına ilişkin işlemler Sözleşme eki (EK-5)’de yer alan “Teminat mektubu alınmasına ilişkin Genel İlkeler” doğrultusunda yürütülecektir.

2023 yılı sözleşmesinin (15.9) numaralı maddesine göre tespit edilecek ceza koşulu ve/veya yersiz ödeme nedeniyle tahakkuk etmiş Kuruma olan borcu; MEDULA Sistemi üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak son 6 (altı) aylık fatura ortalamasını aşan SHS ile sözleşme yapılmayacaktır. Ancak talep edilmesi ve borcun %10’unun ödenmesi şartıyla sözleşme yapılabilecektir. Bu durumda kalan tutar, hesaplanacak faizi ile birlikte eşit taksitler halinde en fazla 12 (oniki) aya kadar taksitlendirilebilecektir.

Sözleşmenin (15.12) numaralı maddesi uyarınca SHS’lerden Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre sözleşme ücreti alınacaktır. 

İlgililere önemle duyurulur.

DUYURUNUN ASLINA ULAŞMAK İÇİN  TIKLAYINIZ

2024 SGK SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ayrıca SGK İl Sosyal Güvenlik  Merkezi tarafından tarafımıza verilen bilgiye istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sözleşme imzalayacak olan  Sağlık hizmeti sunucularının  29/12/2023 günü mesai saati bitimine kadar bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapmayan Özel Sağlık Hizmeti Sunucularının 31/12/2023 tarih ve 24:00 saati itibariyle Medula ekranları kapatılacağı bilgisi verilmiştir. Tüm Sağlık HizmetiSunucularının dikkatine önemle duyururuz.

Verilen Bilgiye göre Sözleşme imzalanması esnasında istenilen belgeler şöyle;

  • 1-  Sözleşme başvurusuna ilişkin dilekçe
  • 2- 2024 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım       Sözleşmesi 17. Sayfada yer alan Ek-2(SHS tarafından doldurularak getirilecek)
  • 3- İmzaya yetkili kişiyi gösteren güncel belge (İmza sirküleri/Vekaletname-İmza Beyanı)