Logo Yanı Reklam

2022 YILI SAĞLIK BAKANLIĞI FALİYET RAPORU

26.04.2022 RADYOLOJİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ / EKLER

26.04.2022 RADYOLOJİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

14/04/2022 SAĞLIK HİZMETLERİNİN BASAMAKLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

16.03.2022 TIP MERKEZLERİNİN RUHSATLANDIRMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA BAKANLIK DUYURUSU

10.02.2022 SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ BASAMAKLANDIRLMASI NA DAİR YÖNETMELİK

10.02.2022 / UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK

03.09.2021 / Özel Sağlık Kuruluşlarına yönelik, İmar Barışı ile ilgili Yazı

COVİD-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi KapsamındaÜlkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü COVID-19 normalleşme süreci ve alınacak tedbirler hakkında yeni duyuru

COVID-19 Normalleşme Süreci ve alınacak tedbirler Sağlık kuruluşları Güncel rehber

Sağlık Bakanlığndan Sağlık Tesisleri Denetimleri hakkında duyuru 07-06-2020

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirleri" yayınlandı.

COVİD-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirleri konulu duyuru

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 Salgın Yönetimi için ÇalıŞma Rehberi yayımlandı.

Covid-19 İçin Yenilenen Kronik Hastalıklar Listesi

Covid-19 Hastalığı İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarda İdari İzin Üst yazı

15/05/2020 Covid- 19 Pandemi dönemi ve Sağlık Turizmi ile ilgili duyuru

Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı hakkında genelgede değişiklik Ve ekleri

Özel Sağlık Kuruluşlarında Personel Başlayışlarının Düzenlenmesi Hakkında duyuru

30.03.2020 PERSONEL AYRILIŞ İŞLEMLERİ

24.03.2020 İMAR BARIŞI DUYURUSU

20.03.2020 / PANDEMİ HASTANELERİ DUYURUSU 2

20.03.2020 / PANDEMİ HASTANELERİ DUYURUSU 1

18.03.2020 / HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

03.03.2020 Sağlık Bakanlığı A.T.T Yönetmeliği ile ilgili duyuru

Uzman Hekimlerin Pratisyen Hekim Kadrosunda Çalıştırılma Talepleri hakkında Duyuru

13.06.2019 Hekim ve hekim dışı sağlık personelinin ikametgah durumu ile ilgili Bakanlıktan güncel duyuru ve tüm ekler

31.05.2019 Bayram tatilinde sağlık hizmetlerinin sunumu hakkında duyuru

31.05.2019 Sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılması hakkında genelge

Özel Sağlık kuruluşlarında Personel Başlayışlarının Düzenlenmesine İlişkin Duyuru

18-12-2018 TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ve ekler

15.11.2018 Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı Hakkında Genelge

30.05.2018 SAÇ EKİM EUGULAMLARI İLE İLGİLİ UYGUNLUK YAZISI

20.02.2018 Sağlık Bakanlığından Tıbbi Laboratuvarların Ruhsatlandırılma İş ve İşlemlerinde Yetki Devri ile ilgili duyuru

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİLLER İLE İLGİLİ GENELGE

13.07.2017 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik ve EKLERİ

30.03.2017 Medikal estetik sertifikalı hekimlerin uygulama yetkisi hakkında duyurusu

YABANCI HASTA TAKİP FORMU

YABANCI HASTA VERİ GİRİŞİ İÇİN BAKANLIK DUYURUSU

TİG VERİ GİRİŞİ HAKKINDA DUYURU

2015 YILI SAĞLIK İSTATİSTİĞİ VERİLERİ

10.04.2016 Tıbbi labaratuvar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayınlanan "Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Kitapçığı"

Ön izin İşlemleri başlamış fakat ön izin almamış Sağlık kuruluşları hakkında

08.06.2015 Acil Sağlık Hizmetleri Sunumuna Uyulması Gereken Esaslara İlişkin Genelge

YARGI KARARLARI ÖHY VE ATT SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA 04.06.2015

Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmelik ekleri 27.10.2014

Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Metni

2014 yılı için planlanan özel sağlık kuruluşları başvuru Şartları ile hak sahipliliğinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar

Tıp merkezlerinin faaliyet izin belgeleri işlemlerinin Valiliklere devredilmesi hakkında duyuru 04.11.2013

Özel Sağlık KuruluŞları 2013 ek kadro dağıtım usulleri

10.10.2013 Özel Sağlık Kuruluşları 2013 Yılı Ek Kadro Dağıtımı Sonuçları

EK KADRO MÜRACAATI İÇİN YAPILACAK OLAN İŞLEM LİSTESİ

EK KADRO DAĞITIM İLANI SAĞLlK BAKANLlĞINCA ÖZEL SAĞLlK KURULUŞLARINA 2013 YILI İÇİN 11.07.2013

11.07.2013 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

08.05.2013 Kuruluş statüsü kaybedecek olan tıp ve dal merkezlerine ek kadro dağıtımı LİSTESİ

07.03.2013 POLİKLİNİKLERİN RUHSATLANDIRILMASI HAKKINDA Poliklinik Ruhsatlandırması İl Sağlık Müdürlüğü Kullanıcı Kılavuzu

07.03.2013 POLİKLİNİKLERİN RUHSATLANDIRILMASI HAKKINDA Poliklinik Ruhsatlandırması Mesul Müdür Kullanıcı Kılavuzu

37.Planlama Ve İstihdam Komisyonu Kararına İstinaden Cerrahi Müdahale Birimi Bulunan Tıp/Dal Merkezlerinden Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kadrosu Bulunmayanlara Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kadrosu Verilmesi hakkındaki karar 18.02.2013

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Özel Sağlık Kuruluşları ile İlgili Becayiş ve Yandal Uzmanlığı Konusunda 37. Planlama ve İstihdam Kararı" Ve ekleri 31.01.2013

SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ 30.11.2012

Sağlık.Net 2 Entegrasyon Kiti

Sağlık personeli ikamet genelgesi

Sağlık Bakanlığınca Özel Sağlık Kuruluşlarına 2012-2013 Yılı İçin Verilecek Ek Kadro Dağıtım İlanı

YABANCI DOKTOR ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

13_2_2010_aile_hekimligi_gecis_tarihleri

16_10_2009_saglik ACİL SERVİSLERİN BÜNYESİNDE BULUNAN BİRİMLER VE ALANLAR

13_1_2009 SUT 2008 ekleri (degisiklikleri yapilmis son hali)

10_3_2010_a.t.t-degisiklik-ekleri-ve-cerrahi-liste

ATT YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

26_10_2010_e-rapor

16_10_2009 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

14_2_2011_att-yapilan-ozel-saglik-kuruluslari-hakkinda-yonetmelik-uygulamalari

11_3_2010_planlama-istihdam-komisyon-karari

11_3_2009_ozel hastaneler yönetmeliği

11_3_2009_ATT

11_1_2010_genelge

11_1_2010_EKLERSON

10.03.2010 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

7_7_2009_Genelge_metin

7_1_2011_onemli-saglik-bakanligi-duyuru

6_1_2011_06.01.2011-att-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dairyonetmelik

4_2_2011_ozel-hastane-ve-ek-bina-on-izin-islemleri-icin-istenecek-belgele1

3_8_2010_att-yapan-ozel-saglik-kuruluslari-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik

1_3_2008_ruhsat3

1_2_2011_acil-servis-vezneleri

23_9_2010_23-eylul-2010-ozel-hastaneler-yonetmeligi

4_5_2011_ozel-saglik-kuruluslari-ile-ilgili-ek-kadro-duyurusu

Kopya 7_7_2009 cerahi liste _ekler

18_6_2010_sb_aile_hekimligi_takvim_17062010

18_6_2010_sb_aile_hekimligi_takvim_17062010

2_4_2010_cerrahi-mudahale-ile-ilgili-genelge

29.09.2008 SUT 2008 değişiklikler yapılmış son hali

14_4_2010_tamgungenelge

9_1_2010 sb kamu personelinin gss kapsamina alinmasi 08012010

7_4_2011_07.04.2011-att-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik

01.10.2019-02.20.2020 ATT DEĞİŞİKLİK MADDELER

12.12.2017 ATT DEĞİŞİKLİK EKLER

YABANCI HASTA TAKİBİ İÇİN KULLANICI ADI VE ŞİFRE TALEP FORMU

TÜRKİYE SUUDİ ARABSİTAN SAĞLIK TURZİMİ İÇİN İSTENİLEN BİLGİLER İÇİN ÖRNEK TABLO

TOPLANTI KATILIM FORMU 10.12.2015 BARCELO ERESİN HOTEL

ATT YÖNETMELİĞİ EKLER BİRLEŞTİİRİLMİŞ SON HALİ 21.03.2014 DAHİL

ATT YÖNETMELİĞİ BİRLEŞTİİRLMİŞ SON HALİ 21.03.2014 DAHİL

KATILIM FORMU, SAĞLIK SEKTÖR ZİRVESİ'14 22 Mart 2014, Silverside Hotel, Çorlu-Tekirdağ "2023 Vizyonunda Sağlık Sektörü”

SAĞLIK HİZMET SUNUCUSUNUN SGK İL MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM ETMESİ GEREKEN TALEP EDECEĞİ İLAVE ÜCRET ORAN TABLOSU

ANTALYA KONGRE 2013 SUNUM

ATT BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 2013

Hekim ve Uzman Hekim müracaatlarında "Tabip Odası Belgesi ARANMAMASINA DAİR KARAR

TÜMSAD TIP MERKEZLERİ 2013 KRİTERLERİ TOPLANTI KATILIM FORMU

TÜMSAD TIP MERKEZLERİ 2013 ÇÖZÜM ARAYIŞI TOPLANTI BİLGİLERİ

TÜMSAD VE SGK CİBALİ TOPLANTI EĞİTİM BİLGİLERİ

TÜMSAD SGK CİBALİ TOPLANTI KATILIM FORMU

9_3_2010_ozel-hastanelerin-ve-saglik-kuruluslarinin-gelir-gider-hesaplarina-iliskin-bilgi-talebi

TÜMSAD 2010 SUT ÖNERİLERİ

23_7_2010_tam-gun-yasasi

16_12_2010_toplanti-bilgileri

16_3_2009_ AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

15_12_2010_toplanti-katilim-formu

ÖHY ve ATT Yönetmeliklerindeki değişikliklere göre yapılacaklar

İTO

9_11_2009_zeyilname_1_2 BİLEŞTİİRLMİŞ HALİ

MUAYENE KATILIM BEDELİ AFİŞİ

1_3_2008_ruhsat3

14_10_2009_ozel_hekim

11_3_2010_cerrahi-liste-birlestirilmis-hali

HOSPİTADENET FATİH AÇILIŞ

14_10_2009_anket_sonuclari_tip merkezleri

14_10_2009_anket_sonuclari_genel sonuc

14_10_2009_anket_sonuclari_genel sonuc

13_7_2009_tumsad SAĞLIK LİFE RÖPORTAJ

5_10_2009_kroki

8_12_2009_20091208M1-1 BAKANLAR KURULU KARARI

14_10_2009_SGK_butce AÇIKLARI

23_7_2010_zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi-teblig

10_8_2010_acil-hizmetleri-hakkinda-20100810-12

7_4_2011_danistay_-karari-e2010_4406_5

6_4_2011_duyuru_gss_danistay_recete_20110105_01

ZEYİLNAME-2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK KURUMUNDAN/ KURULUŞUNDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ

İYONLAŞTIRICI RADYOSYON VE RADYONÜKLİT KULLANILARAK SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜİK 2020 Sağlık Harcamaları İstatistik Verileri

19/05/2020 Covid-19 Pandemisi süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Hastalarının ülkemizi giriş izin işlemleri ile alakalı USHAŞ duyurusu

22.02.2018 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA YAYINLANAN OTOPARK YÖNETMELİĞİ VE EKİ

Medikal estetik uygulama hakkında bahse konu danıştay kararı

25.01.2017 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE EKİ YAYINLANDI.

31.12.2016 Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usül ve Esaslara Dair Tebliğ (2010-1) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ"

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik 25.06.2015

ÖNEMLİ.. 11.07.2013 tarihli ATT Yönetmeliği ve Çevre -Şehircilik Bakanlığının 08.09.2013 tarih 28759 sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile ilgili -Güncel Durum

MÜSİAD 10 EKİM 2013 SAĞLIK ZİRVESİ DETAYLI BİLGİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.01.2013

5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZEMLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDAKİ KANUN (Çıkış Tarihi 23 Mayıs 2007 tarih ve 26530 sayılı resmi GAZETE

Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik 11.07.2012 28350 sayılı Resmî Gazete

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Özel Hastanelerin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge

"Özel Hastanelerin Puanlandırılması Ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge" de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

2024 YILI SGK SÖZLEŞME ÜCRETİ BAŞVURU FİYAT TARİFESİ

2024 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU HAKKINDA DUYURU

19.12.2022 SGK SHS SÖZLEŞME DUYURU METNİ

27.05.2022 /2022 SGK SHS SATIN ALMA SÖZLEŞME DUYURUSU

2022 yılına Sgk Sözleşme ücretlerinin yatırılmasına dair tarih duyurusu

24.12.2021 SGK SÖZLEME BAŞVURU ÜCRETLERİ FİYAT LİSTESİ

24.12.2021 SGK SÖZLEŞME ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DUYURU

17.04.2021 Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayına İlişkin Duyuru

17.04.2021 Ayakta Tedavide Elektronik Rapor ve Elektronik İmza Uygulaması Hakkında Duyuru

05.01.2021 Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak Sözleşme Ücret tarifesi

05.01.2021 Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşme Başvuru duyurusu

09.05.2020 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

14.01.2020 SAĞLIK BAKANLIĞI 2020 Yılı Belge Bedelleri FİYAT Duyurusu

15.01.2020 SGK SZÖLEŞME ÜCRETLERNİN ÖDEME TARİHİ İLE İLGİLİ DUYURU

13.01.2020 Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşme Başvuru Fiyat Tarifesi

13.01.2020 SGK SÖZLEŞMESİ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DUYURU

11.06.2019 GÜNCEL Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Sağlık Hizmeti Sunucular tarafından SGK'ya Fatura Edilen Rücuya Konu İşlemler Hakkında Duyuru

08-02-2019 SGK SÖZLEŞME DUYURUSU

1 ŞUBAT 2019/ Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

10.01.2019 Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında duyuru

10.05.2018 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

03.07.2018- Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında duyuru SON GÜNCEL Duyuru

21.03.2018 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

SGK 04022018SAGLIK KOMISYON FIYATLANDIRMA KARARI

26.01.2018 SGK SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ EK DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU FİYAT TARİFESİ

05.07.2017 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı

SGK TARAFINDAN TIBBİ MALZEME VE YATARAK TEDAVİLERDE İLAÇ AVANSLARI İLE İLGİLİ DUYURU

SGK'YA MANUEL FATURA TESLİMİNDE VERİLECEK ( Ek Form )

SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİN İADESİNE İLİŞKİN SGK İL MÜDÜRLÜKLERİNE VERİLECEK ÖRNEK DİLEKÇE

03.03.2017 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Fazla ödenen başvuru ücretlerinin iadesi hakkında duyuru

18.02.2017/ Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

20.01.2017 SGK SÖZLEŞME İNDİRİM DUYURUSU VE ÖDENECEK SÖZLEŞME ÜCRETLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER USUL VE ESASLAR

11.01.2017 SGK TARAFINDAN MEDULA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

30.12.2016 SABİT IP'YE GEÇİŞ İŞLEMLERİYLE İLGİLİ TÜM SAĞLIK SUNUCLARININ DİKKATİNE YAPILAN DUYURU

30.12.2016 BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

29.12.2016 Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar

YENİ!! 28.12.2016 SGK SÖZLEŞME DUYURUSU

SGK'ya Ödenecek başvuru işlemleri, Sözleşme aidatı usul iş ve işlemler ilgili duyuru 19.12.2016

SGK'ya Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar. 19.12.2016

02.12.2016 SGK TARAFINDAN HİZMET SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

30.11.2016 SABİT IP'YE GEÇİŞ İŞLEMLERİYLE İLGİLİ TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA DUYURU

04.10.2016 SGK TARAFINDAN YAYIMLANAN SABİT IP'YE GEÇİŞ İŞLEMLERİYLE İLGİLİ TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

Sgk Trafından fatura teslim sürelerinin 23 eylül 2016'ya uzatılması ile ilgili resmi duyuru

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı-14.07.2016

SGK TARAFINDAN BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMADA RIZA FORMU İLE İLGİLİ DUYURU 13.07.2016

SGK ile Sağlık Hizmeti Satın Alım SözleŞmesinde Adli Sicil Kayıtları Hakkında Duyuru 27.04.2016

SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi adli sicil belgeleri ve teslim süresine ilişkin duyuru

29.01.2016 SGK Tarafından yayımlanan Hekimlerin ve ortakların adli sicil kayıt evrak süresinin uzatılması

29.01.2016 SGK tarafından yayımlanan Ek-1 SÖZLEŞME METNİ ( ZEYİLNAME)

29.01.2016 sgk tarafından ek sözleşme duyurusu

yoğun bakım üniteleri hakkında duyuru 11.01.2016

SGK SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DOKTOR İŞ SÖZLEŞMESİ VE DİĞER EVRAKLARIN TESLİMİ HAKKINDA EK DUYURU 3

YENİDEN DÜZENLENEN 2012 SGK SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ EK DUYURU

"Sağlık Hizmet Sunucularının İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirimi" Hakkında 2015/27 sayılı Genelge

Güvenli Elektronik İmza Uygulaması hakkında duyuru 22.12.2015

12.11.2015 SGK E-İmza duyurusu

27.07.2015 E REÇETE VE E İMZA HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)'da 21.04.2015 tarihli ve 29333 sayılı Resmi Gazete'de yapılan değişiklikler hakkında duyuru .

06.04.2015 SGK BAŞKANLIĞINDAN BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA HAKKINDA DUYURU

20.02.2015 E FATURA HAKKINDA DUYURU

S.G.K tarafından yayımlanan E fatura hakkında duyuru

SGK tarafından biyometrik kimlik doğrulama hakkında yapılan duyuru 08.11.2014

18.04.2014 SGK ATARFINDAN YAYIMLANAN HEKİM ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA DUYURU

14.04.2014 MEDULA HASTANE HASTA KABUL, FATURA, TEDAVÄ  RAPOR VE DÄ Ä¡ TAAHHÜT SÜREÇLERÄ NDE YAPILACAK DEĞÄ Ä¡Ä KLÄ KLER ENTEGRASYON KLAVUZU

MEDULA HASTANE HASTA KABUL, FATURA, TEDAVİ RAPOR VE DÄ Ä¡ TAAHHÜT SÜREÇLERİ'NDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

SGK CİBALİYE TESLİM EDİLECEK OLAN SHS ÇALIŞMA SAATLERİ ÇİZELGESİ

25.3.2014 SGK MEDULA RESMİ TATİLLERDE PROVİZYON HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

25.03.2014 FİZİK TEDAVİ VE GÖZ MUAYNESİ KOTA HAKKINDA

ZEYİLNAME 3 20.01.2014

BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

sgk cibali Doktor yetki tanımlaması hakkında duyuru

21.06.2013 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel SHS y E İLİŞKİN zeyilname 2

SUT DEĞİŞİKLİK EKLERİ 04.05.2013

SUT DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 04.05.2013

MEDULA-hastane sistemi sözleşme ekranına "SKYS/ÇKYS EKLE" bölümü ile ilgili duyuru

SGK. GSS. GENEL MÜD. 19.03.2013 EK-9 201317 nolu yayımlanan genelgee

15.01.2013 SONRASI İÇİN E REÇETE HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

10.01.2013 TIBBİ MALZEME ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

10.01.2013 AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ SİSTEMİYLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNEAİTKILAVUZ DEĞİŞİKLİĞİ

E-RAPORLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ

SHS SUNCULARI İÇİN E SEVK UYGULAMASI DUYURUSU 21.12.2012

KURUM HEKİM UYGULAMASI (medeczane.sgk.gov.tr/doktor) ÜZERİNDEN EREÇETE'YE

avuç içi doğrulamasının FTR, Diyaliz, HBO, ESWT, ESWL gibi seanslı tüm işlemlerde yeni takip alınması ile ilgili 2 ci duyuru ek 2

FİZİK TEDAVİ BRANŞ TEDAVİLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

ÖZEL SHS VERİ GİRİŞLERİ YAPMAYAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI LİSTESİ

ÖZEL SHS BİLGİLERİNİN EKSİK GİRİLMESİ İLE İLGİLİ SGK DAN GELEN YAZI

SUT'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 09.10.2012

SUT DEĞİŞİKLİK EKLERİ 09.10.2012

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SHS SUNUCULARI İÇİN YAYIMLNANA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU 31.10.2012

HEKİM ŞİFRESİ VE E-REÇETE HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU 20.10.2012

RİSK ANALİZİ VE SÜREKLİ DENETİM YÖNERGES

SUT DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 29.09.2012

MEDULA VE TİTUBB KULLANICILARI

AVUÇ İÇİ DAMAR İÇİ SİSTEMİ İLE KİMLİK DOĞRULAMA KLAVUZU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA E-SEVK WEB SERVİSİ

1. Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uygulamaları 2. Anestezi ve Reanimasyon Uzman Hekimleri Hakkında duyuru

28.07.2012 DEĞİŞİKLİK İŞLENMİŞ GÜNCEL SUT VE TÜM EKLERİ

28.07.2012 DEĞİŞİKLİK İŞLENMİŞ GÜNCEL SUT

YURTDIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ (EK-2G)ek_2g

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiŞiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Temmuz 2012 tarihli ve 28367 sayılı Resmî Gazete.

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINCA DÜZENLENEN İŞ GÖREMEZLİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA HAZIRLANMASI

E REÇETE HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR DUYURUSU

Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulaması hakkında yayınlanan genelgeye iliŞkin bilgilendirici duyuru

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN 7.1. MADDESİNİN 29'UNCU FIKRASINA İLİŞKİN DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22 02 2012 28331 SAYILI RESMİ GAZETE

KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFİ OLAN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA DUYURU

01.06.2012 MEDULA HASTANE UYGULAMASI İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞ EKİ EK-5E VE EK-5F hakkında duyuru

DÖNEM SONLANDIRMA İLE İLGİLİ DUYURU

2011/62 SAYILI "FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ" KONULU GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU "

MEDULA HASTANE SİSTEMİ KULLANAN SAĞLIK SUNUCULARININ DİKKATİNE

ÖZEL HASTANELERİN ALABİLECEKLERİ İLAVE ÜCRET TAVAN ORANLARI hakkında duyuru

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU'NUN ELEKTRONİK ORTAMDA KURUMA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU 20.03.2012

07.02.2012 GÜNCEL SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

07.02.2012 güncel sut ve ekleri

29.02.2012 Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge İle İlgili Duyur

Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri 2012-05 Sayılı Genelge

25_3_2010_saglik-uygulama-tebligi-ekler

25_3_2010_saglik-hizmetleri-fiyatlandirma-komisyon-karari

7_1_2009_SGK Sozlesmesi ekleri

18_9_2009_sut_deg_ekler_18092009

9_2_2010_SUT_TASLAK_EKLERi

7_1_2011_06.01.2011 revizyon islenmiş güncel 2010 sut

6_4_2011_06.04.2011 revizyon islenmis guncel 2010 sut

3_6_2010_sut_degisiklik_03062010

3_3_2011_01.03.2011 revizyon islenmis guncel2010sut

6_10_2009_sagliK RAPORLARI HAKKINDA TÜMSADA GELEN YAZI

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ

21_10_2010_sut_degisiklik_15102010

19_5_2010_sut_zirvesi_programi_18052010

18_9_2009_2008 SSK SGK SUTDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

16_3_2009_Dis_Tedavileri

13.08.2010 : 2010 yılı SUT Uygulamaları 11 Ağustos 2010

11_4_2008_YOĞUN BAKIM SÖZLEŞMESİ soz

7_1_2011_06.01.2011-revizyon-islenmis-guncel-sut

6_8_2010_06.08.2010-resmi-gazete-ile-sut-da-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig

6_4_2011_sut-degisiklik-06.04.2011

6_1_2011_06.01.2011-resmi-gazete-sut-da-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig

4_12_2009_SUT_degisiklik_04122009

2_4_2010_sgk-dis-paydas-ile-ilgili-anket

1_3_2011_sut-da-degisiklik-yapilmsina-dair-teblig

20.06.2009 Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

25_3_2010_sgk.-saglik-uygulama-tebligi20100325m1-1

25_3_2010_saglik-hizmetleri-fiyatlandirma-komisyon-karari-20100325m1-2

31_8_2009_ist

31_8_2009_Analik

yÖZEL HASTANELER HAKINDA onerge_123123_1

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI

DEVLET MEMURLARININ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU sgk_provizyon

31_8_2010_s.u.t-hakkinda-duyuru

27_2_2010_duyuru_medula_doktor-kayit-hakkinda

27_1_2010_YatanHastalaraDisTedavisi

27_1_2010_TESİS KOTA UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

27.01.2010 TESİS KOTA UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

27_1_2010_MedulaErisimAdresininDegismesi

27_1_2010_Devlet Memurlarının Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Yatiş İşlemleri

26_3_2011_medula_kullanim_kilavuzu_24032011

25_2_2010_2010-31-fatura-bedellerinin-odenmesi

25_2_2008_ozel_saglik_hizmetleri_sozlesmesi

14_3_2011_medula_kullanim_kilavuzu-14.03.2011

13_3_2010_fatura-teslim-tarihi

11_3_2010_2010-38-ilac-bedellerinin-odenmesi

10_11_2010_duyuru-saglik_uygulama_tebligi_hakkinda-6

9_2_2010_SUT_TASLAK_METIN

9_2_2010_duyuru_sut2010

9_2_2010_duyuru_isut skonto_20100210

8_12_2010_duyuru_erapor_20101207

8_10_2009_DOKTOR

7_12_2009_SGK Eylem Plani 20091 125

7_11_2009_zeyilname 2

7_1_2009_2009_Sgk_Sozlesmesi

6_10_2010_medula-malzeme-kayit-ile-duyuru_gss_medula_20101006_01

6_5_2010_duyuru_gss_05052010-sut-hakkinda

6_4_2010_sgk_gss_dis_duyuru_06042010

5_4_2010_medula_kullanim_kilavuzu_3_1_0_20100402

İSTİSNAİ DURUMLARDA MUAYENE KATILIM PAYLARININ TAHSİLİ

4_12_2009_ilac

4_2_2011_medula_kullanim_kilavuzu_04022011

3_11_2009_katilimPaylari-Tahsili-Konusunda-Duyuru

2_10_2009_teb

2_10_2009_geriye_donuk_takip_no

2_9_2010_sgkstratejikplan20102014

2_8_2010_sgk-shs-is-goremezlik-raporu-hakkinda_20100730_02

2_4_2011_duyuru_zeyilname3

2_4_2010_2010_44-sut-yapilan-duzenlemeler

SİSTEM ÇÖKTÜ HABERLERİNE İLİŞKİN DUYURU

MUAYENE KATILIM PAYI TAHSİLATINA İLİŞKİN DUYURU

1_10_2010 medula kullanim kilavuzu 3_1_0_20100924

E-RAPOR UYGULAMASI

1_10_2010_doktor-bilgileri-hakkinda-duyuru_gss_20100927

ZEYİLNAME-2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK KURUMUNDAN/ KURULUŞUNDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ

1.07.2022 ATT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

04.12.2021 ATT YÖNETMELİĞNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22 MAYIS 2021 ATT DEĞİŞİKLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( EK-9 CERRAHİ LİSTE )

06.02.2020 ATT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMMELİK

10.10.2019 A.T.T DEĞİŞİKLİK CERRAHİ LİSTE

10.10.2019 A.T.T DEĞİŞİKLİK

01.10.2019 ATT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE EKLER

12.12.2017 ATT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23.03.2015 ÖHY ve ATT Yönetmelik Değişikliği Uygulamaları

30.01.2015 DAHİL ATT YÖNETMELİĞİ BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ

30.01.2015 ATT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

03.07.2014 ATT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.03.2014 TARİH VE 28948 SAYI AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.07.2013 A.T.T Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2008 YÖNETMELİĞİNE İPTAL KARARI 2012/2065 SAYILI KARAR

27.05.2012 ATT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

11.03.2009 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.09.2009 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15.02.2008 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

21.04.2022 SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYON KARARLARI

21.04.2022 SAĞLIK UYGULUMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

21.04.2022 SUT DEĞİŞİKLİK VE EKLER

10.12.2021 Sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

28.04.2021 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

09.05.2020 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ ve ekleri

09.10.2019 SUT'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 ŞUBAT SUT' DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

02.01.2018 SGK TARAFINDAN DEĞİŞİKLİK İŞLENMİŞ GÜNCEL SUT VE EKLER YAYIMLANDI

28.12.2018 TARİHİNDE YAYIMLANAN SUT DEĞİŞİKLİK VE EKLER

05.07..2018 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.

10.05.2018 DEĞİŞİKLİK İŞLENMİŞ GÜNCEL SUT VE EKLER

10.05.2018 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ve Ekleri

10.05.2018 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

21.03.2018 SUT'DA Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21.03.2018

0402.2018 SUTDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIG

05.07.2017 SUT'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

05.07.2017 SUT'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Atık Yönetim Planları ve ekler hakkında duyuruları

25.03.2017 DEĞİŞİKLİK İŞLENMİŞ GÜNCEL SUT VE EKLER

25.03.2017 SUT'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

18.02.2017 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEN DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

01.01.2017 DEĞİŞİKLİK İŞLENMİŞ GÜNCEL SUR VE EKLERİ

31.12.2016 SUT'DA Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Katılım payları

24.12.2016 SAĞLIK UYGULUMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

26.11.2016 DAHİL GÜNCEL SUT VE EKLER

26.11.2016 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ

07.10.2016 SUT'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

25.08.2016 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SGK. SUT'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 14.07.2016

18.06.2016 SUT'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ VE EKLERİ

30.04.2016 tarihinde SGK tarafından yayımlanan SUT'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.01.2016 SUT'da DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.10.2015 FTR KOTA HAKKINDA SUT DEĞİŞİKLİK

21.04.2015 DEĞİŞİKLİK İŞLENMİŞ GÜNCEL SUT EKLERİ

21.04.2015 DEĞİŞİKLİK İŞLENMİŞ GÜNCEL SUT

21.04.2015 SUT DEĞİŞİKLİK EKLER

21.04.2015 Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

18.02.2015 Değişiklik İşlenmiş Güncel SUT

18.02.2015 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ

24.12.2014 Sağlık Uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ve ekleri

22.10.2014 DeğiŞiklik iŞlenmiŞ Güncel Sut ve ekleri

22.10.2014 SUT'da değişiklik yapılmasına dair tebliğ

30.08.2014 SUT' değişiklik EKLER

30.08.2014 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.07.2014 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.07.2014 Sut Değişiklik ekler

10.04.2014SGK SUT DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR DEĞİŞİKLİK İŞLENMİŞ GÜNCEL SUT VE EKLERİ

10.04.2014 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmî Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve ekleri

01.08.2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiŞiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ekleri

01.08.2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24.03.2013 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ VE EKLER

DANIŞTAY KARARI İLE SUT eki EK-9 Listesi Üzerinden Faturalandırılacak İşlemler Listesi

29.01.2013 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında duyuru

10.01.2013 SUT DA DEĞİŞİLİK YAPILAMSINA DAİR TEBLİĞ EKLERİ

10.01.2013 SUT DA DEĞİŞİLİK YAPILAMSINA DAİR TEBLİĞ