Logo Yanı Reklam
TÜMSAD OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

TÜMSAD OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Tümsad-Tüm Sağlık Kuruluşları Derneği’nin olağan Genel Kurul Toplantısı 21.12.2021 tarihinde ilan edilen  yerde dernek merkezimizde saat 17:00 da yapıldı. Genel kurul toplantısına pandemi döneminin de içinde olduğumuz sebebiyle üyelerimizin bazıları uzaktan online katılım sağladı. Devamında Genel kurul toplantı gündemine geçilmek üzere 1 dakikalık  saygı duruşu ve istiklal marşının okıunması ile başladı.

 

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İrfan BAŞPINAR açılış ve selamlama konuşmasında bulunarak, Geçmiş dönemdeki yönetim kurulunun dernek üyelerinin sıkıntılarını Tıp Merkezlerinin yaşadığı sorunları (cerrahi liste sorunu, Tıp merkezlerinin yerinde dönüşüm sorunları ve Covid-19 pandemi döneminde Sgk ve Sağlık Bakanlığı nezdinde yaşanılan sorunlar, Sağlık Uygulama Tebliğinde artmayan SUT fiyatları gibi  küçük ve orta ölçekli hastanelerin yaşadığı tüm sorunların çözümlenmesi için mücadele verdiklerini Bürokrasi nezdinde bu sorunları Dernek yönetimi olarak ilgili makamlara ziyaretler yaparak istişare edildiğini iletildiğini söyledi. Başkan ayrıca birlikte çalışmış olduğu yönetim kurulu arkadaşlarına, yönetime yeni dönemde dahil olacak Yeni Yönetim Kurulu Üyelerine ve dernek personeline çalışmalarından dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Genel kurul üyelerimiz tevecü gösterip Başkanımız İrfan BAŞPINAR' ın tekrar aday olması ve tek aday olarak Başkanımızı Tekrar başta görmek istediklerini belirtti. Başkanımız İrfan bey gösterilen bu güvenoyu karşısında genel kurul üyelerine teşekkürlerini iletti ve görevi kabül etti.

  

Gündem Gereği divan heyeti seçimine geçildi.Dernek üyesi Sn. Ali ÖZTÜRK tarafından Divan Başkanlığına Sn. Muzaffer YOLCU, Katip Üyeliklerine  Sn. Resul YAMAN ve Sn. Ramadan UÇAR teklif edildi. Yapılan Açık oylamada oy birliği ile teklif kabul edildi. Seçim sonrasında divan heyeti yerini aldı. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu ve kesin hesap Yönetim Kurulu Üyesi, Muzaffer YOLCU tarafından okundu. Rapor ve Kesin Hesap müzareke edildi. Yönetim Kurulunun İbrası Oya sunuldu Yönetim Kurulu’nun ibrası oy birliği ile kabul edildi. Tahmini Bütçe görüşmesi gündeme alınarak okundu, müzakereye açıldı ve 2022 yılı tahmini bütçe kabul edildi

Gündem gereği tüzük değişikliği gündeme alındı. Tüzükte deneğin yıllık aidatları ve üyelik giriş bedellerinde artış yapılması istişare edildi. Bu doğrultuda Tüzükte değişiklik yapılması oya sunuldu. Derneğin Üyelik giriş ve yıllık aidat miktarlarında ki artış yapılması için dernek tüzüğünde değişiklik yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Yeni Asil ve Yedek Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üye oluşturulması oya sunuldu. Yeni Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri ile Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 Yönetim Kurulu asil ve Yedek üyeleri ile Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyemiz Sn. Resul YAMAN tarafından tek Liste halinde;

 

Yönetim Kurulu asil Üyeleri        

1- İrfan BAŞPINAR  (Başkan ) 

2- Harun KAYA         ( Başkan yard.) 

3- Tanju DEMİR        ( Başkan Yard.) 

4- Ali ÖZTÜRK        ( Genel Sekreter)             

5- Muzaffer YOLCU  ( Asil üye)

6- Yahyahan GÜNEY (Asil Üye )

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri   

     1- Gökmen DENİZ

2-   Ekrem YILMAZ

3-   Resul YAMAN

4-   Osman ÇETİN                                     

5-  Ümit DEMİRCİ

6- Oğuzhan ZENGİN

    Denetleme Kurulu Asil Üyeleri      

      1- Ramadan UÇAR

      2- Rabia ORAN TAPAR

      3- Hakan KARAMELEK

    Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

      1- Osman KARAOĞLAN

      2- Şükrü MAVUNACIOĞLU

      3- Saltuk Buğrahan BUDAK   

Seçilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığı görüldü. Yapılan oylamada teklif kabul edildi.

            Gündem de dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan Sn. Ali ÖZTÜRK Yeni Yönetim Kurulunun aktif çalışmalar yapmasını, Sağlık kuruluşlarının sorunlarına etkili çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından Olağan Genel Kurul toplantısı sona erdi.