Hekim ve hekim dışı sağlık personelinin ikametgâh durumu ile ilgili Bakanlıktan güncel duyuru

 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hekim ve hekim dışı sağlık personelinin ikametgâh mecburiyeti hakkında duyuru yayımlandı.

 

  

 

 

  

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: 54718026/045/99-E.2335    13/06/2019
Konu: İkametgah Mecburiyeti

 

İSTANBUL VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi : 11.06.2019 tarihli ve 94887422 barkotlu ve E.3344 sayılı yazınız.

İlinizde faaliyet gösteren özel sağlık tesislerinde çalışma talebi bulunan hekim ve hekim dışı sağlık personelinin ikametgâh kaydının çalıştıkları il sınırları içinde olması şartının aranıp aranmayacağı hususunda bilgi talebinize ilişkin ilgide kayıtlı başvurunuz incelenmiştir.

28.08.2013 tarihli ve 29570 sayılı 81 İl Valiliği dağıtımlı yazımız ile 2012/31 sayılı ikamet mecburiyetine ilişkin genelgenin yürürlükten kaldırıldığı tarafınıza bildirilmiştir. Bu itibarla hekim ve hekim dışı sağlık personelinin ikametgâh mecburiyetinin aranmayacağı hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ecz. Ahmet AYDINLI
Bakan a.Daire Başkanı

 

 

 

Ek:
1) 28.08.2013 tarihli ve 29570 sayılı 81 İl Valiliği dağıtımlı yazımız (1 sayfa)
2) 25.07.2012 tarihli ve 16368 sayılı 81 İl Valiliği dağıtımlı yazımız (İptal Edilen
2012/31 sayılı Genelge 1 sayfa)

 

 

Duyurunun aslı, ekleri Ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün yazısı tüm ekler için  TIKLAYINIZ

 


Bu duyuru 1201 kez okundu.